Liigu sisu juurde

Nagu alati, kui loomi peetakse ärilisel eesmärgil, on probleemiks ka elutingimused tavaliselt kitsad puurid , loomade kohtlemine karva eemaldamisel ning nende tapmine enne loomuliku eluea lõppu. Kuigi spetsiaalselt naha tootmiseks loomi reeglina ei kasvatata, on loomanahad liha- ja piimatööstusele oluliseks sissetulekuallikaks. Vihmametsade asemel rajatud põllumaid kasutavad sageli näiteks suurkorporatsioonid nagu McDonalds ja KFC, kes müüvad kasumi teenimise eesmärgil suurtes kogustes odava hinnaga lihatooteid, mida tarbitakse massiliselt eelkõige just lääne ühiskondades. Osa sulgedest kogutakse nuumlindude kehadelt pärast tapmist, kuid tihti kitkutakse nii Euroopas kui mujal elusaid linde. Eestiski leidis suurt meediakajastust Tsirkusetuuri elevandi Medi juhtum, kelle süda ütles üles Narva jões pärast etendust supeldes, samal ajal, kui talitaja uppuva elevandi seljal tantsis ja sealt vettehüppeid sooritas vaata ERRi kajastust.

Vesine krunt võib kinnisvaraostjat ebameeldivalt üllatada Vesine krunt võib kinnisvaraostjat ebameeldivalt üllatada Kui minna kinnistut vaatama suvel Uleujutusvalu odav sügise alguses, mil vett on pinnases tavaliselt vähem, siis jäävad asjatundmatule silmale liigniiskusega seotud probleemid tabamatuks.

Uleujutusvalu odav

Siiski on olemas mõned lihtsad märgid, mis viitavad madalatele niisketele kohtadele või sellele, et vesi tuleb kevadeti kinnistule. Nendeks märkideks on territooriumil kasvavad liigvett armastavad taimed nagu näiteks angervaksadvesioblikasharilik kullerkuppsinilill, ülane, varsakabi, puudest sanglepp ja paju, mis on hästi ära tuntavad ka kinnisvarapakkumistele lisatud fotodelt.

Uleujutusvalu odav

Seega, kui maatükil on tuvastatavad taimed, mis viitavad ohtrale niiskusele, tuleb tulevasel omanikul tõenäoliselt tegeleda kuivendustöödega, drenaaži, kraavide ja tiikide rajamisega ning pinnase täitmisega, mis teatavasti ei ole sugugi odavad tööd. Maapiirkondades eelistatakse seetõttu valida vähema riskiga kinnisvara, mille juures liigniiskusega probleeme ei ole.

Uleujutusvalu odav

Liigniiske pinnas võib olla varjatud puudus Kui pärast kinnistu ostmist selgub, et suuremate vihmade või pikemate vihmaperioodidega ujutab vesi pinnase üle ja drenaažitorud ning muu kuivenduseks vajalik puudub, siis on tegemist varjatud puudusega, millest eelmine omanik oleks pidanud teavitama.

Müüja võiks seega kindlasti juhtida tähelepanu madalamatele ja vesistele kohtadele, et ostja hiljem ebameeldivalt ei üllatuks ega sooviks hinna üle vaielda või tehingut tagasi pöörata. Praktikas aga on müüjad olnud ausad ning taolisi tehingute tagasipööramisi pole ette tulnud.

Uleujutusvalu odav

Üleujutused hinda oluliselt ei mõjuta Mõningates piirkondades on Uleujutusvalu odav aga suisa üleujutused, mis võivad hoonetele ja varale palju kahju teha. Üleujutusalade kohta leiab informatsiooni Maa-ameti üleujutusalade kaardilt ja samuti on võimalik informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Uleujutusvalu odav

Üllatuslikult ei ole üleujutused nõutud piirkondades kinnisvarahindu oluliselt mõjutanud. Nii näiteks ei ole Tartus Emajõega piirnevatel elamualadel, kus on esinenud üleujutusi, hinnad oluliselt muutunud.

Videokogu Sissejuhatuseks Veganlus on sageli ajendatud empaatiast teiste elusolendite vastu, kes on võimelised tundma valu ja emotsioone, ning soovist käia nendega ümber eetilisel viisil. Veganid peavad lubamatuks inimeste meelevallas olevate loomade ebaloomulikke elutingimusi ja halba kohtlemist, aga ka laiemalt nende vabaduse piiramist ja kasutamist puhtalt inimeste tahtmiste rahuldamiseks. Nagu inimesed, on ka teised loomad tundevõimelised olendid. Nad tunnevad valu, hirmu, rõõmu ja naudinguid, nad on ümbritsevast teadlikud, neil on soov elada ning kannatusi vältida. Seda kinnitab teadus ja seda teab igaüks, kes on kodu mõne loomaga jaganud.

Linnades on veekogude äärsed kinnistud hinnatud elamispiirkond ning nende hind püsib vaatamata üleujutusohule siiski kõrgem. Inimesed on lihtsalt üleujutusohust teadlikud ja kindlustavad oma kodud.

Uleujutusvalu odav