Liigu sisu juurde

Ole julge ja astu ligi! Lisaks on see hea võimalus noortel omavahel sotsialiseeruda.

Seada kahtluse alla ERJK erapooletus ja pädevus on sisuliselt samaväärne riigikohtu otsuste õigsuse ja Eesti kohtusüsteemi pädevuse kahtluse alla seadmisega, kirjutab Ardo Ojasalu.

Iga riigikogus esindatud erakond saab nimetada ühe esindaja ning lisaks riiklikud institutsioonid kolm esindajat. Esimehe valib ERJK ise, seda ei nimetata mõne poliitiku või kõrgema ametniku poolt. Selle diversifitseeritud nimetamisreegli tõttu ei saa ükski nimetaja, ei erakond ega ametkond, omada ühteaegu mõju kogu ERJK tegevuse üle.

Julge pohjuse pohjus Haige kuunarnukid pohjustavad ravi

Isegi kui riigikogus koalitsioonis olevad erakonnad otsustaksid, et nad annavad enda poolt nimetatud ERJK liikmetele ühese korralduse, kuidas mõnes arutluse all olevas küsimuses hääletada, siis see moodustab kvoorumist vähemuse. Nii ei ole seda keskset "nuppu", millele vajutades saaks mõjutada ERJK otsuseid. Mistahes ametkonnas ka riigikontrollis on selline Julge pohjuse pohjus olemas, sest kõrgemad riigiametnikud nimetab riigikogu, kus kolmel koalitsioonierakonna juhil on sisuliselt kontroll häälte üle.

Kunagise õiguskantsleri Allar Jõksi näitel on meile teada, kuidas erakonnad suhtuvad kõrgematesse riigiametnikesse, kes tõstatavad erakondadele valulisi teemasid. Madalamate ametkondade üle on kontroll aga ameti või inspektsiooni juhi kaudu valitsusel.

Rajangam Full Movie HD - Chandrasekhar - Vijayashanthi - Charu Hasan - Ilaiyaraaja

Komisjon ise on püüdnud vältida ka sellist olukorda, kus ERJK liige on samal ajal erakonna juhatuse liige. Sellise olukorra puhul oleks tegemist vastuoluga korruptsioonivastase seadusega, kus Diadens PKM liigeste ravi kontrolli teostavas haldusorganis kontrolliks iseenda osalusel erakonna juhatuses tehtud otsuseid.

  • 5 põhjust, miks tulla Intellektikale
  • Liideste poletik erinevates kohtades
  • Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi kriisi kiuste rekordeid - Pindi
  • Ardo Ojasalu: kolm lihtsat põhjust, miks ERJK on olnud edukas | Arvamus | ERR
  • Majandus24 Kinnisvara FOTO: Metro Capital Mullune kinnisvaraturg taastus kevadisest ehmatusest väga kiirelt — aasta lõpus löödi nii mõneski linnas varasemad hinnarekordid ja ka tehingute arv taastus tasemele, nagu poleks vahepeal midagi juhtunudki.

Siinkohal tasub meelde tuletada sedagi, milline oli Seda sisulist sõltumatust on ERJK püüdlikult ka järginud, seejuures deklareerides, et iga ERJK liige peab tegema oma otsused lähtudes isiklikust südametunnistusest, mitte teda Liigeste ravi Ozkeriit erakonna või ametkonna huvidest.

Lisaks eelöeldule on ERJK õiguspärasust ka formaalselt testitud ning riigikohus on Julge pohjuse pohjus seisukohale, et ERJK-l on pädevus kontrollida erakondade rahastamise õiguspärasust ning teha rikkumiste korral ettekirjutusi1.

ERJK pädevus on erinevates vaidlustes kohtutes korduvalt teemaks olnud ning mitte ainult ei ole kinnitust leidnud ERJK pädevus, vaid ka kõigis seni lõppenud kohtuasjades on leidnud kinnitust nii ERJK sisulised argumendid kui ka tõendite hindamine. Kallutatud organi puhul aga pole mõeldav, et kallutatud otsused on kõik sajaprotsendiliselt õiguslikult pädevad.

Julge pohjuse pohjus Mis on sormede liigeste haiguste nimi

Seada kahtluse alla ERJK erapooletus ja pädevus on sisuliselt samaväärne riigikohtu otsuste õigsuse ja Eesti kohtusüsteemi pädevuse kahtluse alla seadmisega. Poliitikute poolt tõstatatud ERJK sõltumatuse probleem on derivatiivne — kas tegelikult sõltumatu organ sellisena ka näib.

5 põhjust, miks kindlasti külastada haridus- ja karjäärimessi Intellektika

Kui üldsuse jaoks peaks see olema probleem, siis see on lihtsalt lahendatav. Võib kehtestada reegli, et erakond võib nimetada ERJK-sse vaid sellise isiku, kes ei ole ühegi erakonna liige. Veelgi parem, kui erakonnad ise liikmeid ei nimetaks. Teiseks: tihe koostöö ajakirjandusega ERJK ei ole alaliselt tegutsev kontrollorgan, vaid käib koos otsuste tegemiseks koosolekutel.

Ardo Ojasalu: kolm lihtsat põhjust, miks ERJK on olnud edukas

Iga koosolek valmistatakse ametnike ja ERJK esimehe poolt ette kindla päevakorraga ning igas päevakorras on tavaliselt ka mitmed olulised otsused. Selline tööpraktika on kaasa toonud ajakirjanduse huvi iga ERJK koosoleku vastu ning tagab seeläbi, et kõik Julge pohjuse pohjus olulised ERJK menetluses olevad teemad on ka avalikkuse huviorbiidis.

ERJK-l on käed lühikesed ning ka siis, kui volitusi juurde antaks, ei saa need lõpuks laieneda poliitilise hämarrahastuse spektri teise poolde — ühekordsete suurte annetuste vastusoorituste uurimisele.

Need sooritused on tavaliselt mõne vastuolulise detailplaneeringu läbisurumine mõnes Eesti suuremas omavalitsuses, suure riigihanke sobilikus suunas kallutamine või mõne ostetud seadusemuudatuse läbisurumine parlamendis. ERJK peab jääma haldusmenetluse raamidesse ning seetõttu on koostöö avalikkusega eluliselt vajalik. Avalik tähelepanu seostab erakonna annetajad nende huvides olevate konkreetsete äriprojektide või seadusemuudatustega ning annab valijatele tagasisidet teinekord ka kahtlustest, mida lõpuni tõendada ei ole võimalik üheski menetluses nagu Reformierakonna rahastamine "ämma kapi" abil.

Kuus põhjust, miks kinnisvaraturg tegi eelmisel aastal kriisi kiuste rekordeid

Ajakirjandus on olnud ka tänuväärne tähelepanu juhtija poliitilise raha kuritarvitustele. Ilmekad näited on nn Hiiu staadioni reklaamid ja sama perioodi Põhja-Tallinna linnaosa juhtide isiklikud reklaamid linnas, mille tegemise ja avaldamise maksis seadusevastaselt kinni Tallinna linn. Kolmandaks: komisjon on keskendunud eelkõige sisule ERJK esimene tööperiood oligi suunatud sellele, et teha ettepanekud muuta erakonnaseadust nii, et annetuste ja kampaaniaaruanded oleksid võrreldavad raamatupidamisaruannetega.

Sel perioodil tehtud ERJK ettepanekud leidsid riigikogus toetust suurema diskussioonita ning alates Aruanded on omavahel võrreldavad ja nagu heas raamatupidamises ikka, peavad teatud numbrid omavahel klappima.

Julge pohjuse pohjus Bold polved tagakuljelt

Aruandluse kontrollitavus annab võimaluse hinnata tehingute majanduslikku sisu ning selle pinnalt on avastatud Keskerakonna ebaseaduslikud sularahaannetused milles erakond on juba kriminaalkorras karistatudanonüümsed annetused sularahas tuhande euro ulatuses erakonna kassasse riigikohtu menetluses ning nn Tartu majatehing, kus välismaalt laekunud raha üritati võltsitud lepinguga seaduslikuks pesta ERJK haldusakt on jõustunud. Teine oluline aspekt on seaduste tõlgendamine ning ERJK Julge pohjuse pohjus olnud julge kasutama seaduste eesmärgipärast tõlgendamist jäämata kitsalt seaduste sõnastuse formaalloogika piiresse.

Viis põhjust, miks osaleda õpilasesinduse töös

See viimane on tihti levinud ametkondades, mis toob kaasa jaburad avalikkust morjendavad JOKK-skeemid. ERJK-l oli samuti võimalus nii Hiiu staadioni, "Tallinn liigub" kampaania ning erakonna kassasse sularaha laekumiste puhul hinnata tõendeid formaalselt ning teha järeldus, et "juriidiliselt on kõik korrektne".

Keskendumine sisule on nõudnud koostööd erinevate ekspertide ja asjatundjatega alates advokaatidest ja audiitoritest kuni sõltumatute meedia- ja reklaamiekspertideni. Komisjon oma väheste rahaliste ressursside juures on suutnud ka sel pinnal olla efektiivne ning tõestada vajadusel ka kohtus oma tõlgenduste legitiimsust. See on väike tõestus selle kohta, et töös efektiivne olemiseks ei ole Julge pohjuse pohjus mitte suur eelarve, aga tahtmine laiemalt — üldistes huvides — mõelda ja tegutseda.

Mistahes poliitiliselt ärarippuv komisjon poleks iial tekitanud tõsiseid ebameeldivusi Eesti suurimatele erakondadele ning poleks esitanud ebameeldivaid küsimusi kõigile teistele. Erakondade rahastamise kontrollimise viimine mistahes ametkonna alla kaotaks kõik need tugevused, mis ERJK-l avaliku huvi teenimisel ja korruptsiooni ohjeldamisel on.

Ka riigikontroll on olnud oma töös sisuline ning teinud ka ERJK-ga tihedat koostööd, eelkõige KOV-ide raha poliitiliseks tegevuseks kasutamise piiramisel. Ent ERJK funktsioonide üleandmisel tuleb lisaks riigikontrolör Janar Holmi poolt väljaöeldud murele riigikontrolli politiseerimisest arvestada ka asjaoluga, et riigikontroll on Eesti õigusruumis audiitor-nõustaja, mitte järelevalvaja2.

Riigikontrollil puudub õigus anda haldusakte.

5 põhjust, miks tööandjad ei julge töökuulutuses palka näidata

Riigikontrolli kogu menetlus seisneb päringutes, ärakuulamises ja vaatluses ning tulemina valmib aruanne, mis esitatakse kontrollitud üksusele ning riigikogu vastavale komisjonile3. Vaid siis, kui riigikontroll avastab kuriteo tunnused, esitab ta materjali uurimisorganitele, sest ei oma ise sanktsioneerimisõigust4.

Julge pohjuse pohjus Hurt vaagna tippu, mida teha

Erakonnaseaduse alased rikkumised on valdavas osas aga dekriminaliseeritud. Riigikontrollile järelevalve funktsiooni lisamine nõuab olulisel määral senise riigikontrolli seaduse täiendamist ning riigikontrolli kui audiitor-nõustaja funktsiooni ümbermõtestamist Eesti õigusruumis.

Samal ajal, kui tuli uudis, et Keskerakond soovib kaotada ERJK-d, lugesin ma parajasti Voldemar Õuna raamatut "Uus Evangeelium", mis küll ilukirjanduslikus vormis, aga ajaloolises kontekstis räägib iseseisvuse kaotamisest aastatel Me võiksime õppida, et rahuajal ei lõpe iseseisvus mitte ühe suure pauguga, vaid mitmete järjepidevalt riiklust nõrgendavate sammude reana.

ERJK, ehkki pisikese ja nii mõnelegi tähtsusetu institutsiooni kaotamine on üks samm kontrollimatu ja võõra raha poliitikasse imbumisel ning sel viisil samm iseseisvuse nõrgendamise suunas. Corruptio optimi pessima est.