Liigu sisu juurde

Programmi raames on veritsushaigusega patsiendil võimalik saada 3 päeva jooksul igakülgne ülevaatus oma tervislikust seisundist, mis hõlmab liigeste seisukorda, üldist tervislikku seisundit, hematoloogilist ülevaatust ning psühhosotsiaalset nõustamist. Eesmise ristatisideme osalise või täieliku rebendi ravi on kirurgiline.

Ravi põhiosa

Ülevaatuse tulemusena saadud hinnangu põhjal koostatakse koos patsiendiga just temale vajalik individuaalne ravi- ja tegevusplaan üheks aastaks. Patsiendi igakülgne kaasamine tema ravi- ja tegevusplaani koostamisse on ülioluline raviedukuse ning elukvaliteedi tagaja.

Iga patsient on enda elu kõige suurem ekspert ning toimivat plaani saab koostada ainult usalduslikule suhtele tugineva koostöö läbi patsiendi ja spetsialistide vahel.

  • Kohre Fabric toodete taastamine

Programmi teeb unikaalseks veel asjaolu, et see võimaldab patsiendile aja mõtlemiseks oma tervisele miljööteraapilises äärmiselt rahulikus ja sõbralikus keskkonnas väljaspool tavaelu kiiret tempot. Kroonilise, eluaegse haigusega toimetulekul on selline hetk iseenda jaoks üks oluline osa ravist — aeg kohandada oma elustiil ja ravi nii, et see tagab parima võimaliku elukvaliteedi.

Programmis osalevale patsiendile on uuringute päevadeks tagatud programmi rahastuse kaudu ka majutus ning toitlustus Kuressaare haiglas.

Hetkel on plaanis veritsushaigete rehabilitatsiooniprogramm läbi viia aasta jooksul ning selle käigus on võimalik läbivaatus, nõustamine ja pikaajaline raviplaan saada minimaalselt 12 veritsusega patsiendil.

Patsient peab saama oma raviarstile aega viitmata teada anda oma enesetundest, sümptomite isegi tühistest muutustest, edastada arstile oma aistingud, esitada küsimusi ravikuuri käigust jne. Ravi põhiosa on koostatud järgnevuse ja järk-järgulisuse põhimõttel. Harjutusi tehakse järjestikku, koormust aga suurendatakse järk-järgult ja selles protsessis on väga oluliseks teguriks patsiendi-juhendaja ja patsiendi-arsti koostöö.

Eesmise ristatisideme rebend

Mida rohkem teavet arst ja juhendaja patsiendilt saavad, seda paremini ja kvaliteetsemalt kulgeb ravi. Minimaalne ravikuur on 12 seanssi kinesioteraapia taastusravi saalis. Patsient võib keskust külastada iga päev või ülepäeviti, kuid kohustuslikuks tingimuseks on mitte harvem kui kolm korda nädalas. See on vajalik raviprotsessi kiirendamiseks tervenemise teel.

Ravi planeerimisel on vajalik röntgenülesvõte põlveliigesest vähemalt 2 erinevas vaates ja vajadusel ka liigesevedeliku uuring.

  • Valu Sustavi pohjused

Eesmise ristatisideme osalise või täieliku rebendi ravi on kirurgiline. Kirurgiad jagunevad 4 erinevasse gruppi. Intrakapsulaarsed tehnikad ehk liigesesisesed taastamised. Peamiselt on kasutusel humaanmeditsiinis ja veterinaarias hetkel väga sellele metoodikale ei keskenduta.

Ei kõrvalda sideme rebendini viinud anatoomilisi eelsoodumusi. Ekstrakapsulaarsed tehnikad ehk liigesekapsli välised taastamised. Tehnika käigus sisestakse tehismaterjal liigesekaplist väljaspool ja ankurdatakse reie- ja sääreluule.