Liigu sisu juurde

Kui sa katkestad ajutiselt või lõpetad ravi varfariiniga Marevaniga® , siis pead antikoagulantravi juhtivat arsti või õde sellest teavitama. Iga tellimislehe alusel vormistatakse eraldi saatedokument.

Ravimi väljastamisel kasutatav tarkvara peab tagama, et tarkvaraga töötamise ajal oleks välistatud ravimi reklaam või muul viisil ravimi väljastaja mõjutamine.

Infovoldikud patsiendile

Kleebise kasutamisel ei tohi see varjata olulist teavet. Ravimi väljastamisel tuleb patsienti suuliselt teavitada ravimi õigest ja ohutust tarvitamisest. Tähelepanu tuleb juhtida ravimi õigele säilitamisele ning pakendil olevatele muudele märkustele. Selliseid retsepte tuleb apteegis hoida teistest retseptidest eraldi. Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamatult teavitada Ravimiametit.

  • Marevanravi patsiendiõpetus « Tromboosialane info arstile ja patsiendile
  • Сперва горела их вилла в Бовуа, а она не могла отыскать Женевьеву.

Paberretseptil kannab ravimi väljastaja vastava teabe retsepti pöördele ning kinnitab seda oma nime ja allkirjaga. Narkootilise ja psühhotroopse ravimi väljastatavat kogust ei tohi ravimi väljastaja suurendada.

Marevanravi patsiendiõpetus Ära unusta!

Retsepti parandamise ja selle alusel ravimi väljastamise eest vastutab paranduste tegija, kes peab tehtud parandused kinnitama retsepti pöördel oma nime ja allkirjaga. Paberretsepti andmete sisestamisel retseptikeskusesse tuleb tehtud parandused märkida ka retseptikeskuses. Isikutele üld- ja veterinaarapteegist ravimite väljastamine EL retsepti alusel Uhikute retseptide ravi EL retsepti alusel ravimi väljastamisele ei kohaldu käesoleva määruse § 6 lõiked 1—21 ja 8.

  • Ravimitega reisimine | Ravimiamet
  • Действительно великолепное.

Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile. Kui EL retsept antakse ravimi ostjale tagasi, jätab ravimi väljastaja koopia EL retseptist endale. EL retsepti koopia peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmeid.

Teistele isikutele apteegist ravimite väljastamine 1 Retseptiravimeid võib üld- ja veterinaarapteek väljastada tervishoiuteenuse osutajatele, sh füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale tervishoiuteenuse osutajale ning teistele ravimite väljakirjutamisõigust omavatele isikutele ja isikutele, kellel on õigusaktist tulenevalt õigus retseptiravimite hankimiseks.

Iga tellimislehe alusel vormistatakse eraldi saatedokument. Käsimüügiravimid väljastatakse saatedokumendiga. Tellimislehtede ja saatedokumentide vormistamine 1 Tellimislehed ja saatedokumendid täidetakse loetavas käekirjas, kasutades mittekustuvat kirjutusvahendit, või prinditakse. Üks eksemplar jääb väljastajale, teine vastuvõtjale.

Haiglaapteegist sama haigla osakonnale väljastamisel võib saatedokument olla ühes eksemplaris, mida säilitatakse haiglaapteegis. Retseptiplankide, tellimislehtede ja saatedokumentide säilitamine ja arvestus 1 Retseptiplanke väljastab tervishoiuteenuse osutajatele tasu eest haigekassa piirkondlik osakond, kontrollides, et retseptiplankide saajal on kehtiv Uhikute retseptide ravi osutamise tegevusluba, dokumenteerides retseptiplankide numbrid ja pidades arvestust väljaantud retseptiplankide üle.

Haval liigesed retseptiplanke ei tohi edasi anda teisele isikule. Retseptiplankide säilitamisel tuleb välistada nende sattumine teise isiku kätte.

Tromboosiühingu e-mail

Retseptiplankide vargusest ja kadumisest tuleb viivitamatult teatada Ravimiametile. Narkootilise ravimi retsepti originaali, millel on apteegist ravimi väljastaja allkiri, narkootilise ravimi tellimislehte ja saatedokumenti peab pärast ravimi väljastamist apteegis säilitama väljastamiskuupäevade järjekorras viis aastat.

Haigekassale läbi retseptikeskuse edastatud andmed peavad ühtima paberretseptide andmetega.