fetishroom
Loov haridus elab üle ka igasuguse halva koolituse. - Anna Freud
pedagoog, psühhoanalüütik

Loovhariduse nime all tegutseb grupp inimesi, kelle eesmärk on Eestimaa hariduselu rikastamine ja loovhariduse edendamine. Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös. Loovharidus võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas kogukonnas. Loovhariduse aed on hoitud. Seal kasvavad koos lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.

Meie eesmärgid

Meie eesmärk on koostöös kõikide hariduseluga seotud osapooltega (haridusametnike, -poliitikute, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate) loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomine igas haridust andvas asutuses.

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas:

   • mis on pingevaba, turvaline ja seal kasutatakse õppima innustuvaid õppemeetodeid,
   • kus õppeaineid lõimitakse omavahel;
   • kus on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt – juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel
   • kus on toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel
   • kus loovalt toimimise keskkonnas lähtutakse õpioskuste ja teadmiste tagasisidestamisel õpilase individuaalsusest ja arengust, toetades õpilase arengut.

Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena – olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik.

Kui tunned, et tahad toetada LoovHA MTÜ ettevõtmisi rahaliselt, siis meie arveldusarve number on EE16 2200 2210 6086 3480

Meie tegevused

Meie seminarid on suunatud kõikidele kooliga/lasteaiaga seotud osapooltele, eesmärgiga innustada loovalt toimimiva keskkonna loomist koolides/lasteaedades. Meie seminarid on praktilised – kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad.

  • Korraldasime 8.veebruaril 2014 Tallinna Ülikoolis esimese loovusteemalise kohtumise õpetajatele, lapsevanematele ja haridusametnikele. Pildid

Oleme ellukutsunud kujundava hindamise töögrupi ja õpikogukonna, eesmärgiga kujundava hindamise rakendamise abistamine nendes üldhariduskoolides, kes soovivad kujundavale hindamisele üle minna, kuid puuduvad peamised teadmised, alustamise praktilised tegevused. Korraldame seminare, praktikapäevasid. Loomisel on lihtsalt kasutatava ja praktilise kujundava hindamise käsiraamatu välja töötamine kujundavat hindamist praktiseerivate koolide kogemustel.

Valminud on VIDEO kujundava hindamise 02.12.2016 seminarist – ettekanded ja 2 töötuba (4 GB). Videot näeb siit. Seminari kava näeb siit.

Kujundava hindamise näidistunnistused:

 

 Meie Suvekoolid on suunatud kõikidele hariduseluga seotud osapooltele (haridusametnike, -poliitikute, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate), eesmärgiga innustada loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomist igas haridust andvas asutuses.

Meie suvekoolid on praktilised ja tervislikud – kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad.

   • Oleme alustanud koostööd ETV haridusprogrammiga, et väljatöötada haridusteemaline saatesari ning teha Eesti haridusmaastikul toimva kohta dokumentaalfilm.
   • Teeme koostööd Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumiga, eesmärgiga tutvustada inimestele Waldorfharidust ning koolitada õpetajaid. Seminari koolituste kava näeb siit: http://twseminar.simplesite.com/430743252.
   • Vanemluse ümarlaud. Osaleme Vanemluse Ümarlaua korraldusgrupis. Info: https://www.facebook.com/groups/1448091095440466/?fref=ts, eesmärgiga ühendada vanemluse suunal tegutsevad isikud, ühendused, orgainisatsioonid, firmad, et koostöös vanemluse haridusega seotud projekte vedada. Sügisel 2016 vanemluse ümarlaua kohtumine kolmel päeval. Eesmärk on luua ühendust vanemlusega tegelevate inimeste vahel läbi praktiliste ja reaalset mõju omavate tegevuste – luua töögrupid, seada eesmärgid tegevusaastaks.
   • Teeme koostööd Gaia Akadeemiaga ja Gaia Kooliga. http://gaiaakadeemia.ee/kursused/
   • “Tuleviku Eesti Haridustoimkonnas”, http://www.uusyhiskond.org/

Loovharjutuste kogu

Kutsume kogemust ja harjutusi jagama!
Tahame teiega jagada loovülesandeid ja harjutusi, mida ise lastega töötades kasutame ja kutsume teid kaasa lööma. Ootame teie kommentaare, kuidas oli kasutada ja ka teie harjutusi, mis hästi on töötanud. Vaata edasi siia…