fetishroom
Loov haridus elab üle ka igasuguse halva koolituse. - Anna Freud
pedagoog, psühhoanalüütik

Loovhariduse nime all tegutseb grupp inimesi, kelle eesmärk on Eestimaa hariduselu rikastamine ja loovhariduse edendamine. Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös. Loovharidus võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas kogukonnas. Loovhariduse aed on hoitud. Seal kasvavad koos lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.

Meie eesmärgid

Meie eesmärk on koostöös kõikide hariduseluga seotud osapooltega (haridusametnike, -poliitikute, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate) loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomine igas haridust andvas asutuses.

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas:

   • mis on pingevaba, turvaline ja seal kasutatakse õppima innustuvaid õppemeetodeid,
   • kus õppeaineid lõimitakse omavahel;
   • kus on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt – juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel
   • kus on toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel
   • kus loovalt toimimise keskkonnas lähtutakse õpioskuste ja teadmiste tagasisidestamisel õpilase individuaalsusest ja arengust, toetades õpilase arengut.

Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena – olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik.

Kui tunned, et tahad toetada LoovHA MTÜ ettevõtmisi rahaliselt, siis meie arveldusarve number on EE16 2200 2210 6086 3480

Meie tegevused

Meie seminarid on suunatud kõikidele kooliga/lasteaiaga seotud osapooltele, eesmärgiga innustada loovalt toimimiva keskkonna loomist koolides/lasteaedades. Meie seminarid on praktilised – kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad.

  • Korraldasime 8.veebruaril 2014 Tallinna Ülikoolis esimese loovusteemalise kohtumise õpetajatele, lapsevanematele ja haridusametnikele. Pildid

Oleme ellukutsunud kujundava hindamise töögrupi, eesmärgiga sügisel 2016 väljatöötada kujundava hindamise elluviimise programmi üldhariduskoolidele: koolitused+mentorlus+õppematerjalid

 Meie Suvekoolid on suunatud kõikidele hariduseluga seotud osapooltele (haridusametnike, -poliitikute, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate), eesmärgiga innustada loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomist igas haridust andvas asutuses.

Meie suvekoolid on praktilised ja tervislikud – kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad.

   • Oleme alustanud koostööd ETV haridusprogrammiga, et väljatöötada haridusteemaline saatesari ning teha Eesti haridusmaastikul toimva kohta dokumentaalfilm.
   • Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas. Tegeleme Waldorfpedagoogika Seminari korraldamisega Tallinnas, eesmärgiga tutvustada inimestele Waldorfharidust ning koolitada õpetajaid. Lõppenud hooaja kava on nähtav: https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika?fref=ts ning https://kohtumisteruum.wordpress.com/waldorfpedagoogika-seminar-tallinnas/. Sügis//talveks 2016 on väljatöötamisel waldorfhariduse koolituskava õpetajate jt. huviliste koolitamiseks ning programm waldorfharidus alase teavitustöö tegemiseks.
   • Vanemluse ümarlaud. Osaleme Vanemluse Ümarlaua korraldusgrupis. Info: https://www.facebook.com/groups/1448091095440466/?fref=ts, eesmärgiga ühendada vanemluse suunal tegutsevad isikud, ühendused, orgainisatsioonid, firmad, et koostöös vanemluse haridusega seotud projekte vedada. Sügisel 2016 vanemluse ümarlaua kohtumine kolmel päeval. Eesmärk on luua ühendust vanemlusega tegelevate inimeste vahel läbi praktiliste ja reaalset mõju omavate tegevuste – luua töögrupid, seada eesmärgid tegevusaastaks.
   • Koostöös Gaia Akadeemiaga ja Gaia Kooliga on ettevalmistamisel aastane õpetajate kursus teemal “Meie aja teadlik õpetaja”. Kursuse ideega saab tutvuda kursuse paremaks ülesehitamiseks loodud küsimustiku lingilt http://goo.gl/forms/14YG3WGJCG
   • “Tuleviku Eesti Haridustoimkonnas”, http://www.uusyhiskond.org/

Loovharjutuste kogu

Kutsume kogemust ja harjutusi jagama!
Tahame teiega jagada loovülesandeid ja harjutusi, mida ise lastega töötades kasutame ja kutsume teid kaasa lööma. Ootame teie kommentaare, kuidas oli kasutada ja ka teie harjutusi, mis hästi on töötanud. Vaata edasi siia…