fetishroom
Loov haridus elab üle ka igasuguse halva koolituse. - Anna Freud
pedagoog, psühhoanalüütik

 

Loovhariduse nime all tegutseb grupp inimesi, kelle eesmärk on Eestimaa hariduselu rikastamine ja loovhariduse edendamine. Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös. Loovharidus võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas kogukonnas. Loovhariduse aed on hoitud. Seal kasvavad koos lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.

Meie eesmärgid

Meie eesmärk on koostöös kõikide hariduseluga seotud osapooltega (haridusametnike, -poliitikute, koolijuhtide, õpetajate, õpilaste, lastevanemate) loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomine igas haridust andvas asutuses.

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas:

   • mis on pingevaba, turvaline ja seal kasutatakse õppima innustuvaid õppemeetodeid,
   • kus õppeaineid lõimitakse omavahel;
   • kus on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt – juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel
   • kus on toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel
   • kus loovalt toimimise keskkonnas lähtutakse õpioskuste ja teadmiste tagasisidestamisel õpilase individuaalsusest ja arengust, toetades õpilase arengut.

Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena – olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik.

Kui tunned, et tahad toetada LoovHA MTÜ ettevõtmisi rahaliselt, siis meie arveldusarve number on EE16 2200 2210 6086 3480

Meie tegevused

   • Loodud on grupp Loovõpetaja, mis kohtub regulaarselt ning kus õpetajad jagavad omavahel loovaid õppemeetodeid ja harjutusi,
   • Koostöös hariduspoliitikute ja –ametnikke, koolijuhtide, õpetajate, lapsevanemate ning lastega mõtestame loovhariduse teemat
   • Moodustame ja hoiame jätkusuutlikuna koostöövõrgustiku,
   • Teeme kõigile kättesaadavaks loovuse avaldumist toetavate tööriistade pagasi (tehnikad, harjutused, mängud, õppematerjalid)
Otsime inimesi, ühendusi, loovalt töötavaid õpetajaid ja haridusasutusi (koolid/lasteaiad), kes te täna juba tegelete laste loovuse avaldumise toetamisega.

Toome oma seminaridel neid inimesi/ühendusi/haridusasutusi eeskujuks, innustamaks ka teisi õpetajaid/haridusasutusi loovalt töötama ja tegema koostööd omavahel, looma koostöösildasid kõikide osapoolte vahel, et muuta oma keskkond loovalt toimivaks.

   • Toome kokku ja hoiame kestlikuna loovhariduse toetajate koostöövõrgustiku
   • Toome kokku valdkondade õpetajad, et edasi arendada loovuse avaldumist toetavate valdkonnapõhiste ja õppeaineid lõimivate „tööriistade” pagasit (tehnikad, harjutused, õppematerjalid jms);
   • Innustame ja toetame kõiki, kes töötavad välja eesti kultuuril ja loodusel põhinevaid loovuse avaldumist toetavaid mänge ja harjutusi;
   • Loovharidust toetavate seminaride läbiviijatena oleme võtnud eesmärgiks välja töötada ja vajadusel tõlkida loovharidust edendavaid õppematerjale.
   • Lõime kodulehele loovharjutuste kogu ja kutsume teid üles seda kogu täiendama.
   • Avasime Facebookis loovharidusest huvitatutele lehekülje “Loovus on praktikas”
   • Korraldasime 8.veebruaril Tallinna Ülikoolis esimese loovusteemalise kohtumise õpetajatele, lapsevanematele ja haridusametnikele. Pildid
   • Suvekoolis, 16.juunil, rääkisid loovad õpetajad oma tegemistest ja ainepõhised töötoad koondasid huvilisi loovatesse vestlus- ja tegevusringidesse.Pildid

Loovharjutuste kogu

Kutsume kogemust ja harjutusi jagama!
Tahame teiega jagada loovülesandeid ja harjutusi, mida ise lastega töötades kasutame ja kutsume teid kaasa lööma. Ootame teie kommentaare, kuidas oli kasutada ja ka teie harjutusi, mis hästi on töötanud. Vaata edasi siia…